Si encara no heu creat el vostre compte

Has oblidat la contrasenya?

Gas Natural Fenosa

Eficiència energètica a la llar: llar eficient

inici » llar eficient » aigua calenta corrent
Consells per a la llar: aigua calenta corrent

L'aigua calenta corrent (ACC) és el segon consumidor de casa després de la calefacció.

Els sistemes de producció d'aigua calenta es divideixen en:

 • Instantanis: el sistema escalfa l'aigua en el mateix moment que se’n demana.
 • D'acumulació: un equip escalfa l'aigua, que s'acumula en un termos per al seu ús posterior, o els anomenats termos elèctrics, en què l'aigua s'escalfa amb unes resistències elèctriques i el termos es posa en marxa si l'aigua baixa d'una temperatura determinada.

Tecnologies

Per produir aigua calenta corrent, les calderes són un sistema molt utilitzat, ja que ens poden proporcionar aigua calenta corrent i calefacció. Se les anomena calderes mixtes.

Les calderes poden tenir associat un acumulador d'aigua o funcionar com a sistemes instantanis, que és l'opció més freqüent. Els sistemes instantanis malbaraten aigua, perquè es consumeix aigua fins que s’assoleix la temperatura volguda al punt de destinació. A més, les enceses i apagades són més contínues i el sistema es deteriora més.

Igual que en el cas de la calefacció, al mercat hi ha tres tipus de calderes: les calderes convencionals, les calderes de baixa temperatura i les calderes de condensació, que són les més eficients.

Adquisició

Si voleu instal·lar un sistema de producció d'aigua calenta, mireu que sigui una caldera de condensació o de baixa temperatura de gas natural. És el sistema més eficient que hi ha al mercat. Són equips en què es pot regular la temperatura de sortida de l'aigua en funció de la demanda energètica.

Per augmentar l'eficiència d'aquest sistema hi podeu afegir un termos acumulador, amb la qual cosa reduireu el malbaratament d'aigua i les enceses i apagades continues del sistema. A més, podreu aprofitar la instal·lació per a la calefacció del vostre habitatge a l'hivern.

Avantatges i desavantatges

Avantatges:

 • Podeu produir aigua calenta corrent i calefacció en un sol equip.
 • Són sistemes molt eficients si funcionen amb gas natural.
 • Les calderes de condensació i de baixa temperatura són els equips més eficients de totes les calderes que hi ha; assoleixen rendiments de fins al 109% i 95% respectivament, enfront del 80% de les convencionals.
 • Se'ls pot afegir un termos acumulador per reduir el consum d'aigua i d'energia.

Desavantatges dels sistemes instantanis:

 • Malbaratament d'aigua fins que s'assoleix la temperatura volguda o superior.
 • Més quantitat d'enceses i d’apagades.
 • Tenen limitacions per abastar d'aigua calenta dos punts alhora.

Manteniment

A les calderes cal realitzar un manteniment periòdic de les instal·lacions, i a les calderes que funcionen amb gas natural s’ha de fer una revisió anual.

Tecnologies

Aquests equips escalfen l'aigua amb resistències elèctriques, i el termos, on s'acumula l'aigua, es posa en marxa només quan la temperatura de l'aigua disminueix.

Són sistemes poc recomanables des del punt de vista energètic i econòmic.

Adquisició

Si voleu instal·lar un sistema de producció d'aigua calenta i no podeu o no voleu instal·lar-ne un de gas, com ara les calderes de condensació o de baixa temperatura (més eficients que els termos elèctrics), busqueu un termos amb un bon aïllament i intenteu fer-lo servir amb un programador horari.

Avantatges i desavantatges

Avantatges:

 • L'aigua s'acumula per al seu ús, per la qual cosa està disponible des que s'obre l'aixeta.
 • No requereix inspeccions anuals com els sistemes de gas.

Desavantatges:

 • Sistema poc eficient tant per l'alt consum energètic com pels costos
 • Ha d'estar ben aïllat
 • S'ha d’instal·lar un rellotge programador per quan sigui realment necessari

Manteniment

Per a aquests equips el manteniment és nul, només heu de tenir en compte el manual d'instruccions per utilitzar-lo correctament.

Tecnologies

L'energia solar tèrmica transforma l'energia del sol en energia tèrmica. Perquè es produeixi aquesta transformació es necessiten uns elements anomenats col·lectors o plafons solars, que absorbeixen l'energia tèrmica del Sol i la transformen en calor.

Per a la producció d'aigua calenta corrent l'energia solar és una tecnologia molt recomanable, ja que a més de ser una energia renovable cobreix gran part o totes les necessitats d'aigua calenta a l'estiu (normalment d’un 90% a un 100%) i una part (d’un 60% a un 70%) a l'hivern.

Adquisició

L'energia solar tèrmica és una tecnologia molt recomanable per a la producció d'aigua calenta corrent i per a l'escalfament de piscines. A més, ofereix la possibilitat de calefacció, tot i que amb un equip auxiliar per als dies menys assolellats.

La instal·lació d'aquesta tecnologia és recomanable per a habitatges unifamiliars i per a edificis de nova construcció.

Us recomanem que feu servir un sistema d'emmagatzematge doble, en què el circuit i el lloc on s'emmagatzema l'aigua escalfada per a l'ús són diferents dels destinats a la circulació pels col·lectors (plafons). A zones de baixes temperatures, a l'hivern, el circuit dels col·lectors, exterior, necessita refrigerant. També en necessita per qüestions d'higiene.

Avantatges i desavantatges

Avantatges:

 • Es tracta d'una tecnologia neta perquè obté l'energia d'una font renovable
 • La seva principal aplicació és la producció d'ACC, però també es fa servir per a calefacció, escalfament de piscines i refrigeració
 • Tecnologia altament recomanable a Espanya per la seva alta incidència d'energia solar per m2.

Desavantatges:

 • Es necessita un espai apte per col·locar-ho tot. Hi influeix l'orientació, la superfície, la recepció del sol (que no hi hagi ombres), etc. Per això és més fàcil instal·lar-ho a habitatges unifamiliars i a edificis de nova construcció.
 • Necessita una inversió econòmica molt gran

Manteniment

És important que un tècnic revisi periòdicament els plafons per supervisar-ne el correcte funcionament.

 descárgate esta guía (pdf) te la enviamos en papel ver en línea

no oblideu que...

 • Sabíeu que si apagueu el televisor i els equips electrònics amb el botó del comandament (stand-by), consumiu el 15 % de l'energia que consumiria si estigués encès?
 • Si apagueu el televisor amb el botó d'apagada i no amb el comandament (stand-by) evitareu l'emissió de 53 kg de CO2 a la atmosfera a l'any.

 • Compreu impressores que imprimeixin a doble cara. Estalviareu paper i energia.
 • Compreu ordinadors amb sistema d'estalvi “Energy Star”, que tenen la capacitat de passar a un estat d'hivernació al cap d’un temps d'inactivitat.
 • Apagueu l'ordinador si heu de marxar durant més de 30 minuts i si el temps és inferior apagueu la pantalla, ja que és la part que més consumeix de l'equip.
 • Feu servir l'olla a pressió o olla ràpida a la cuina; redueix el temps de cocció i el consum energètic fins a un 80%.
 • Eviteu obrir la porta del forn per veure l'estat del menjar, ja que es perd un 25% de l'energia acumulada.
 • Netegeu amb freqüència el filtre i l'interior del rentaplats, ja que s'hi acumulen restes de menjar que poden reduir el rendiment de l'equip.
 • Sabíeu que substituir un frigorífic de classe F o G per un de classe A+ o A++ evitaria l'emissió de 450 kg de CO2 a l’any?

 • Aprofiteu al màxim la capacitat de la rentadora i del rentaplats.
 • Reduïu el consum de la rentadora fent servir aigua freda (30ºC). El 80% de l'energia que consumeix s'utilitza per escalfar l'aigua de rentatge.

 • Compreu electrodomèstics de classe energètica A o superior (A+ i A++), i que s'adaptin a les vostres necessitats.
 • En distàncies curtes eviteu l'ús del vehicle; us ajudarà a estalviar combustible i diners. Animeu-vos a fer servir altres alternatives, com ara el transport públic, la bicicleta ...
 • Al cotxe, controleu l'ús de l'aire condicionat, ja que consumeix fins a un 25% de combustible.
 • Milloreu l'aïllament de les finestres. Instal·lant doble vidre, tancaments amb trencament de pont tèrmic o doble finestral, podreu estalviar entre un 20 i un 30% en calefacció.
 • Sabíeu que a l'hivern n'hi ha prou amb 10 minuts de ventilació de la casa?
 • Instal·leu rivets adhesius a les portes i finestres per millorar l'aïllament de casa. Estalviareu entre un 5 i un 10% d'energia en climatització.
 • Aprofiteu la llum natural i pinteu la casa de colors clars. Reduireu les necessitats d'il·luminació.
 • Les vostres làmpades fluorescents fan pampallugues? Instal·leu estabilitzadors electrònics en lloc d'electromagnètics. Aquests eliminen el pampallugueig i redueixen el consum energètic un 25%.
 • Apagueu els llums que no estigueu fent servir, o considereu la possibilitat d'instal·lar programadors o sensors de presència. Així reduireu el temps d'ús de les bombetes.
 • Netegeu les làmpades i llums, i estalviareu un 20% d'energia.
 • ¿Sabíeu que si substituïu totes les làmpades incandescents de casa per làmpades de baix consum, evitareu l'emissió de 7 tones de CO2, que equivalen a allò que absorbirien 70 arbres?

 • Si substituïu les bombetes tradicionals per làmpades de baix consum estalviareu un 80% en energia elèctrica, i duren fins a 8 cops més.
 • ¿Sabíeu que una dutxa consumeix 4 cops menys aigua i energia que un bany?
 • Ajusteu la temperatura de la caldera entre 30 i 35 ºC. Per a la toaleta és suficient.
 • Instal·leu estabilitzadors a les aixetes. Redueixen el cabal d'aigua de sortida, amb la qual cosa el consum d'aigua disminueix fins a un 60% i l'energia per escalfar-la també es redueix.
 • Desconnecteu l'equip d'aire condicionat quan no hi hagi ningú a casa o a l'habitació a refrigerar.
 • Mantingueu les portes i finestres tancades per aprofitar al màxim la refrigeració i la calefacció dels equips de climatització.
 • Instal·leu vàlvules termostàtiques als radiadors. Són fàcils de col·locar i obtindreu estalvis d'entre un 8 i un 13%.
 • Realitzeu un bon manteniment dels vostres equips de climatització; n'augmentarà la vida útil, n’aprofitareu al màxim el rendiment i us garanteix un funcionament correcte.
 • Si quan sortiu de casa unes hores o a la nit abaixeu la temperatura del sistema de calefacció a 15-17 ºC (o mode econòmic) aconseguireu estalviar energia sense perdre confort.
 • Realitzeu un bon manteniment dels vostres equips de climatització; n'augmentarà la vida útil, n’aprofitareu al màxim el rendiment i us garanteix un funcionament correcte.
s’està mostrant 1 de 32
 
© GAS NATURAL FENOSA 2009. Seguretat i informació legal